Studie Inhoud

Alle deelnemers krijgen de reguliere (normale) zorg van de cardioloog en de huisarts, maar in het kader van de RESPONSE2 studie ontvangt u ook extra begeleiding door een verpleegkundige die verbonden is aan uw ziekenhuis.

De hartverpleegkundige zal uw risicofactoren in kaart brengen en met u bespreken. Er zal specifiek aandacht zijn voor het rookgedrag, overgewicht en voedingsgewoontes en lichaamsbeweging.
Door middel van een lotingssysteem wordt de helft van de patiënten in dit onderzoek naast de reguliere bezoeken aan de verpleegkundige verwezen naar instanties buiten het ziekenhuis om te werken aan de leefgewoonten die niet optimaal zijn. De andere helft zal de normale zorg krijgen volgens  de huidige richtlijnen in het ziekenhuis.
In totaal zullen we streven naar 1000 patiënten in het hele onderzoek.

De instanties buiten het ziekenhuis:

  1. Weight Watchers: Voor overgewicht worden patiënten in contact gebracht met het programma van Weight Watchers. U krijgt via de Weight Watchers de mogelijkheid deel te nemen aan hun programma, waarbij aandacht besteed wordt aan het eetpatroon.
  2. Directlife: Indien sprake is van onvoldoende lichaamsbeweging, dan krijgt u de mogelijkheid om het Directlife programma van Philips te volgen. Dit programma houdt in dat u bewuster wordt van uw dagelijkse beweging en waarbij lichaamsbeweging wordt gestimuleerd door een elektronische bewegingsmeter, een soort stappenteller. Daarnaast krijgt u begeleiding door een persoonlijke coach via de website van Philips DirectLife.
  3. Luchtsignaal: Indien u zou roken of u bent recent gestopt met roken, dan kunt u gebruik maken van het programma van Luchtsignaal waarbij u telefonische  begeleiding krijg door een getrainde psycholoog. De begeleiding biedt tevens het gebruik van medicijnen aan als ondersteuning bij het staken van roken, indien gewenst zou zijn.

Per individu zal worden nagegaan welke verwijzingen gewenst zijn en in welke volgorde het gewenst is. Tevens zien wij graag dat uw partner meedoet bij deze aanpak van leefgewoonten.

Praktische zaken

Wat wordt van u verwacht?

Deelname aan dit onderzoek heeft geen nadelige effecten op uw verdere behandeling en betekent praktisch voor u dat u ongeveer 6 keer, verdeeld over een jaar, gezien zal worden door een hartverpleegkundige.

Aan het begin van de studie en na 12 maanden wordt bloed afgenomen om het cholesterol- en glucosegehalte (suiker) te meten. Daarnaast zullen wij u vragen enkele vragenlijsten in te vullen met betrekking tot uw conditie en uw algemene stemming / gemoed.

Mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek:

Door mee te doen aan dit wetenschappelijke onderzoek wordt niets aan uw behandeling veranderd. Er is wel enige belasting in tijd en moeite door de extra bezoeken aan het ziekenhuis.

Mogelijk kunt u in de toekomst, na afloop van de studie, benaderd worden door de onderzoekers om na te gaan hoe het met u op de lange termijn gaat.

Reiskosten in het kader van deze studie kunt u laten declareren via de verpleegkundige.

Bij deelname worden uw huisarts en uw cardioloog geïnformeerd, dit is in het belang van uw gezondheid.